Anonymizace v praxi povinných subjektů

Anonymizace je nedílnou součástí práce povinných subjektů při poskytování informací. Není samoúčelná. Má zabránit neodůvodněným zásahům do soukromí dotčených osob a zajistit ochranu dalším údajům, které si ji po právu zaslouží.

Má-li být provedena důsledně, může jít o poměrně náročný proces. Připomeneme si proto základní principy anonymizace, její smysl a účel. Pokusíme se ozřejmit, které údaje anonymizujeme, jak právo chrání soukromí žadatelů o informace a co musí strpět žadatelé profesionálové.

Anonymizace před poskytnutím informací

Poprvé a nejčastěji provádí povinné subjekty anonymizaci v souvislosti s poskytováním informací. V této souvislosti anonymizací rozumíme vyhledávání informací (osobních a dalších údajů), které nelze poskytnout.[1] Primárním smyslem anonymizace je ochrana soukromí[2] a dalších údajů, jejichž poskytnutí by mohlo představovat neod . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Měsíční předplatné - číslo 2023/07
  • Neomezené předplatné
  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP