Redakce

JUDr. Eva Janečková, šéfredaktorka

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Eva Janečková vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze (obor historie). Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. V současné době působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Úřad městské části Praha 8 a její příspěvkové organizace. Je garantem pro pracovní právo v Bezplatné právní poradně online. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením, je autorkou řady článků a knih.

eva.janeckova@sms-sluzby.cz
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Oldřich Kužílek je specialistou na poskytování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Byl poslancem (bezpečnostní výbor, výbor pro lidská práva, komise pro kontrolu odposlechů, komise pro kontrolu BIS), vrchním ministerským radou Ministerstva vnitra se zaměřením na přístup k informacím, poradcem Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí, spolupracovníkem Úřadu pro ochranu osobních údajů, členem Rady vlády pro lidská práva. Podílí se na metodice MV k registru smluv, pravidelně přednáší o ochraně osobních údajů, registru smluv, právu na informace. Je řešitelem projektu Právo na informace Otevřené společnosti o.p.s. a garantem Rekonstrukce státu pro oblast transparentnosti a ochrany soukromí.

Podílí se jako supervize na činnosti pověřenců pro ochranu osobních údajů pro SMS-služby s.r.o., je členem expertního týmu rozvoje Městského kamerového systému HMP, spolupracuje s THMP a.s. na ochraně osobních údajů v rámci pražského kamerového systému.

Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M.

Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M.

Působí jako tým lídr pro řešení problematik IT bezpečnosti, IT, obchodního práva, firemního compliance, ochrany osobních údajů, GDPR, DPO (pověřenec pro ochranu osobních údajů). Disponuje hlubokými znalostmi a praktickými zkušenostmi z výše uvedených problematik. Je členem Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. (DPO). Působil v managementech významných společností jako je Deloitte, Hospodářská komora České republiky, TV NOVA, Pražská teplárenská, Energetický regulační úřad, Správa železniční dopravní cesty, dále působil i jako poradce pro Magistrát hl.m. Prahy, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Ministerstvo pro místní rozvoj. Své zkušenosti a znalosti získal i díky osobní účasti na klíčových projektech či procesech, kde působil jako tým lídr, mentor či architekt. Mezi klíčové odpovědnosti bylo zajištění řádného provozu a rozvoje jednotlivých společností po stránce technologické. Dále se podílel na klíčových změnách ve strategiích a jejich následných implementacích, a to v rámci republikového a evropského rozsahu. Postupně tak získal neocenitelné know-how, které dnes plně využívá především při řešení problematik GDPR, DPO a IT bezpečnosti. Je autorem know-how, které tým používá při řešení problematiky ochrany osobních údajů. V rámci služeb ochrany osobních údajů se specializuje na poskytování služeb DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů), IT bezpečnost, právní problematiku, firemní compliance, legislativu, business procesy.

JUDr. Adam Furek

JUDr. Adam Furek

JUDr. Adam Furek (1978) vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Po absolvování civilní služby a krátkém působení v advokacii nastoupil na Ministerstvo vnitra, kde působí od roku 2004, nyní jako vedoucí legislativně-právního oddělení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Profesně se věnuje problematice obcí a krajů a svobodnému přístupu k informacím. Je spoluautorem komentáře k zákonu o obcích (C. H. Beck, 2019) a více vydání komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (posl. C. H. Beck, 2016). Obcím a krajům se intenzivně věnuje též ve své přednáškové činnosti.