Evropské inciativy v oblasti sdílení dat

Současná Evropská komise již na začátku svého mandátu zdůrazňovala, že je nutné se zaměřit na rozvoj digitalizace jakožto nástroje pro zjednodušení života obyvatel, jenž přispěje rovněž k posílení konkurenceschopnosti EU v různých oblastech, včetně např. cloud či edge computingu.

K těmto snahám o rozvoj digitalizace patří obsáhlá legislativní iniciativa v oblasti sdílení dat, jelikož růstový potenciál ekonomiky založené na datech, jež jsou generována v mnohem větším množství, je enormní. Evropská komise to deklarovala v Evropské strategii pro data,[1] kde vymezila potřebu mezisektorového sdílení dat napříč EU s ohledem na evropské zásady a minimální standardy (včetně obecného nařízením o ochraně osobních údajů, GDPR), dostupnost vysoce kvalitních data setů, praktická, spravedlivá a jasná pravidla pro přístup a použití dat u aplikace transparentních mechanismů správy dat.

Hlavní myšlenkou je posílit dostupnost, informovanost a kontrolu obyvatel i podniků nad jejich daty a zároveň zajistit efektivní sekundárn . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - VIP
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2022/09