Ke vstupu do e-mailové schránky zaměstnance musí být závažný důvod

27. 7. 2021

Každý zaměstnavatel se může dostat do situace, kdy mu nezbývá jiná možnost než nahlédnout do e-mailové schránky zaměstnance. Protože se jedná o zásah do soukromí, musí postupovat obezřetně. V zájmu ochrany osobních údajů by se měl k takovému jednání uchýlit jen ze závažných důvodů a nenarušovat soukromí zaměstnance více, než je nezbytné. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákoník práce), v § 316 odst. 1 stanovuje, že zaměstnanec nesmí bez souhlasu zaměstnavatele používat pracovní prostředky pro soukromé účely. Mezi tyto prostředky lze řadit i e-mailovou schránku. Pokud zaměstnavatel s užíváním pracovního e-mailu pro soukromé potřeby souhlasí, lze to sjednat nejlépe v pracovní smlouvě. Jenže v praxi se často děje, že je pracovní e-mail využíván k soukromým účelům i bez takové dohody. Navíc se do schránky může dostat soukromý e-mail i . . .