Zpracovatelská smlouva z pohledu správce a zpracovatele osobních údajů v prostředí menších obcí a škol

Na zpracovatelské smlouvy, nebo také smlouvy o zpracování osobních údajů, jsme v březnovém čísle zpravodaje pohlíželi očima pověřence pro ochranu osobních údajů. Nyní tento pohled rozšíříme o hledisko správce a zpracovatele obou smluvních stran.     Zpracovatelské smlouvy v soukromém a veřejném sektoru Téma zpracovatelských smluv je obsáhlé. Dalo by se rozdělit na zpracovatelské smlouvy v soukromém a ve veřejném sektoru. Jako pověřenec pro ochranu osobních údajů se pohybuji v prostředí veřejného sektoru, mými klienty jsou menší obce a školy, i téma zpracovatelských smluv se tedy zaměřuje na menší obce a školy. S odkazem na březnový článek si na úvod dovolím zopakovat, že správce zpracovává osobní údaje vždy na základě konkrétního právního titulu dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen ON

Zpracovatelská smlouva z pohledu pověřence pro ochranu osobních údajů

Ne každý ví, co je to zpracovatelská smlouva (pro někoho též smlouva o zpracování osobních údajů), jak mohu posoudit z praxe pověřence pro ochranu osobních údajů na základě jednání se svými klienty. Proto bude vhodné uvést na pravou míru, kdo je zpracovatel, v jakém je postavení vůči správci osobních údajů, a připomenout, jaké jsou náležitosti zpracovatelské smlouvy, z čeho vycházejí a jaká jsou úskalí při jejich sepisování. Zpracovatelem je každý, kdo pro správce a pouze na jeho pokyn zpracovává osobní údaje, které souvisí s činností správce Zpracování osobních údajů může být tedy například uložení dat u poskytovatele datového prostoru, zpracování agendy jako takové (účetní a mzdové firmy), firma nabízející službu dálkového dohledu PCO nebo zajišťující informování občanů o dění v obci; společnost, která pro školu vypracuje podklad pro diagnostiku předškolní zralosti, plavecká škola apod. Příkladů zpracování osobních údajů je mnoho, a ne vždy může být pro správce zřejmé, že se jedná o zpracování osobních údajů. Každopádně z výše uvedených příkladů vyplývá, že zpracování se týká valné, ne-li přímo většiny správců osobních údajů, resp. dá se předpokládat, že většina správců spolupracuje alespoň s jedním zpracovatelem, resp. má alespoň jednu zpracovatelskou smlouvu.  „Kdo vám tu agendu zpracovává?” „A kde máte ta data […]