Zpracování osobních údajů a domovní systémy

28. 11. 2021

V posledních letech je stále běžnější, že namísto zámku a klasického klíče jsou pro vstupy do budov instalovány tzv. domovní systémy nebo elektronické přístupové systémy. Jedná se o typově různorodé systémy, které mohou mít i více funkcionalit. Tím pádem zpracovávají různé osobní údaje různými prostředky. V tomto článku budou některé z těchto typů popsány a v návaznosti na to také podány informace o zpracování osobních údajů těmito prostředky. Z pohledu ochrany osobních údajů budeme u všech typů přístupových systémů rozebírat tyto oblasti: Jaká data čtečky / systémy zpracovávají? Kdo může mít k datům přístup? Zda a proč budu data zálohovat? Jaká opatření je nutné udělat? Jako základní a nejlevnějsí typ jsou na trhu prodávány autonomní jednotky vstupních čteček čipů. Jedn . . .

Jak bezpečně pracovat z domova?

Epidemie covid-19 přiměla mnoho zaměstnavatelů, včetně úřadů, co nejvíce vyprázdnit kanceláře a umožnit zaměstnancům tzv. home office (práci z domova). Současný trh nabízí velké množství nástrojů určených pro videokonference a komunikaci. Každý z nich má svá pozitiva, ale i negativa. Pro úřady je základním kritériem bezpečnost, zorientovat se v podmínkách a parametrech nástrojů však není vždy jednoduché.