Jak bezpečně pracovat z domova?

Epidemie covid-19 přiměla mnoho zaměstnavatelů, včetně úřadů, co nejvíce vyprázdnit kanceláře a umožnit zaměstnancům tzv. home office (práci z domova). Současný trh nabízí velké množství nástrojů určených pro videokonference a komunikaci. Každý z nich má svá pozitiva, ale i negativa. Pro úřady je základním kritériem bezpečnost, zorientovat se v podmínkách a parametrech nástrojů však není vždy jednoduché.