„To já ne, to… zpracovatel!“ aneb Odpovědnost za zpracování a možnost zprostit se jí

Poznámka: Obsahem tohoto článku není situace, kterou GDPR výslovně předpokládá, ve které zpracovatel překročí své zmocnění a začne zpracovávat osobní údaje jako správce (viz čl. 28 odst. 10 GDPR).

V následujícím textu se mnohokrát objeví slovo odpovědnost. Jeho význam však nebude pokaždé shodný. Považuji proto za nezbytné začít následujícím rozlišením.

Zásada odpovědnosti vs. (právní) odpovědnost

 Jednak tu máme zásadu (či princip) odpovědnosti obsaženou v čl. 5 odst. 2 GDPR[1]. Tento typ odpovědnosti se uplatní výhradně vůči správci a skládá se ze dvou základních prvků:

  1. odpovědnost za dodržování zásad,
  2. povinnost doložit soulad s těmito zásadami.

Od zásady odpovědnosti musíme odlišit obecnou (právní) odpovědnost. Jde o sekundární povinnost, která vzniká ve chv . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Měsíční předplatné - číslo 2024/03
  • Neomezené předplatné
  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP