Data retention a poslední rozhodnutí Soudního dvora EU

Povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací uchovávat po dobu šesti měsíců plošně metadata o naší komunikaci zejména pro potřeby policie, je kontroverzní praxe, která je opakovaně předmětem posuzování ze strany soudů na národní i evropské úrovni. Výsledkem je velká nejednotnost v uchovávání těchto údajů. Zatímco řada států je neuchovává vůbec, často po rozhodnutích národních ústavních soudů, v jiných zemích je praxe uchovávání i využívání těchto dat nejednotná.

V českém prostředí navíc celou situaci znepřehledňuje judikatura. Zatímco Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) opakovaně judikoval, že plošné nevýběrové sledování komunikace odporuje evropskému právu i Chartě základních práv EU, Ústavní soud ČR naopak došel k závěru, že česká právní úprava, která uchovávání dat přikazuje, je v pořádku a dokonce nezrušil ani oprávnění policie v určitých případech data využívat i bez soudn . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/02
  • Roční předplatné - VIP