E-mailová zpráva je jiným dokumentem uchovávaným v soukromí

Dne 21. 4. 2021 rozhodl Nejvyšší soud o dovolání ve věci neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Ve svém usnesení Tdo 148/2021-217 soud dovodil, že termínem „jiný dokument“ se rozumí především jakékoli jiné zachycení textu, než které je listinou či písemností. Jedná se tedy především o zprávy přenášené prostřednictvím elektronické komunikace, jako jsou e-maily, SMS zprávy a jiné textové zprávy. E-mailová zpráva je jiným dokumentem, a to dokumentem uchovávaným v soukromí, neboť každá e-mailová schránka, do níž jsou doručovány zprávy, je chráněna jedinečným přístupovým heslem a samotné e-maily jsou uchovávány na serverech, ke kterým nemají neoprávněné osoby přístup.

Předchozí průběh řízení

Rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 2 T 45/2020 (dále také jen „rozsudek soudu prvního stupně“), byl obviněný J . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/09
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP