Jaké osobní údaje může vyžadovat škola ve správním řízení

Správní řízení ve školách a školských zařízeních (dále jen škola) je jednou z činností, která nepatří u ředitelů k těm oblíbeným. Jedná se o složitý proces, jenž podléhá mnoha právním předpisům.

Legislativní rámec

Mezi základní právní předpisy v této oblasti patří zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého školy rozhodují o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů. Mluvíme o tzv. věcné příslušnosti, která je dána druhým důležitým zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jenž stanovuje v § 10 pravomoc správních orgánů rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem, v případě škol tedy školským. Vzhledem k . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/04
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP