Seznamte se s aktivitami Spolku pro ochranu osobních údajů

Spolek pro ochranu osobních údajů je neziskovou profesní organizací pověřenců pro ochranu osobních údajů a dalších zájemců o problematiku ochrany a zpracování osobních dat. Spolek pro svých zhruba 300 členů i pro širší veřejnost pořádá řadu vzdělávacích aktivit. Zapojuje se rovněž do veřejné debaty k důležitým tématům z oblasti ochrany údajů a je platformou pro odbornou diskuzi a sdílení znalostí.

Spolek pro své členy v březnu uspořádal dva online workshopy, oba za přítomnosti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). První se konal 10. března 2021 a jeho hlavním tématem byla nedávno vydaná metodika ÚOOÚ k provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a prvotní praktické zkušenosti z jejího používání. Účastníci druhého setkání 19. března hovořili o dopadech povinného testování na Covid - 19 v oblasti ochrany osobních údajů, rozsahu uchovávaných dat, době jejich uchov . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/04
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP