Whistleblowing a kybernetická bezpečnost byly hlavními podzimními tématy Spolku

V říjnu a listopadu se Spolek pro ochranu osobních údajů zabýval zejména výměnou zkušeností a diskusí nad aktuálními tématy ochrany osobních údajů a soukromí. Dvě hlavní říjnové akce, výroční konference Spolku (o které jsme informovali v minulém čísle DPO PRO) a online webinář k whistleblowingu, měly mezinárodní charakter. Členové Spolku a další zájemci měli možnost rozšířit si povědomí o tom, jak se společné problémy řeší v dalších evropských státech. Mezinárodní webinář Whistleblowing z pohledu ochrany osobních údajů Ve čtvrtek 26. října se konal mezinárodní webinář na téma Whistleblowing z pohledu ochrany osobních údajů. Na jeho organizaci se podílely italská asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů, Federprivacy, a Evropská federace pověřenců pro ochranu osobních údajů. Webinář měl dvě části. V panelu . . .

Konference, mezinárodní semináře a další aktivity Spolku v říjnu

Měsíc říjen byl pro Spolek pro ochranu osobních údajů ve znamení setkávání, výměny zkušeností a diskusí nad aktuální tématy ochrany osobních údajů a soukromí. Dvě hlavní říjnové akce, výroční konference Spolku a online webinář k whistleblowingu, měly i mezinárodní charakter. Členové Spolku a další zájemci tak měli možnost získat širší pohled na to, jak se společné problémy řeší v dalších evropských státech. Na výroční konferenci Spolku zavítalo 180 hostů a vystupujících! Na 180 hostů a vystupujících z České republiky a dalších evropských zemí zavítalo na sedmý ročník tradiční konference Spolku pro ochranu osobních údajů GDPR 2023, který se uskutečnil ve čtvrtek 5. října v Praze. Jedná se o největší nekomerční událost tohoto druhu v České republice. „Velmi mě těší, že se konference Spolku postupně vyvinula v největší akci svého druhu . . .

Podzim ve znamení vzdělávacích akcí a mezinárodní spolupráce

Po lehkém letním odpočinku se Spolek pro ochranu osobních údajů v plné síle vrátil ke svému hlavnímu poslání: Rozvíjet odbornou diskusi o tématech spojených se soukromím, zpracováním osobních údajů a ochranou informací. Tím Spolek pomáhá svým členům, i dalším profesionálům v těchto oblastech, řešit praktické otázky a připravit se na budoucí požadavky. Setkání s judikaturou aneb Co všechno je osobní údaj? Ve čtvrtek 7. září Spolek pro své členy uspořádal další setkání s judikaturou. Šlo o pravidelné online setkání, kde se analyzují nová rozhodnutí evropských i národních soudů, která mají přímý a významný dopad pro praxi. Tentokrát jsme se zabývali aktuálním rozsudkem Nejvyššího správního soudu k definici osobního údaje, ve kterém soud přistoupil k d . . .

Spolek nespí ani o prázdninách. Na podzim připravuje vzdělávací akce i výroční konferenci

Léto je i pro Spolek pro ochranu osobních údajů spíše ve znamení odpočinku a přípravy na podzimní aktivity. S jednou výjimkou: 20. července se uskutečnil online workshop členky Výboru Spolku Jany Pattynové na téma Metaverse z pohledu regulace a ochrany dat. Workshop byl určen pro členské asociace Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů, které je Spolek zakládajícím členem. Stanoviska a jiná aktuální témata Ještě před prázdninami jsme se také věnovali stanoviskům na aktuální témata a otázky týkající se různých aspektů zpracování dat a ochrany soukromí. Spolek připravil Stanovisko k omezování dostupnosti rodných čísel, Vyjádření k návrhu metodiky ÚOO . . .

Spolek ocenil nejlepší pověřence roku 2022! Ocenění putuje do médií, samosprávy, farmaceutického průmyslu a na úřad vlády

Spolek pro ochranu osobních údajů již popáté ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované podle GDPR. Tentokrát vybíral ty nejlepší a nejaktivnější z nich v roce 2022. Ocenění byla předána na slavnostním vyhlášení, které se konalo 25. května v Praze. Spolek v červnu pokračoval i ve své vzdělávací a osvětové činnosti, zapojil se do veřejné konzultace a vyjádřil se k aktuální kauze utlumování použití rodných čísel. Ale zpátky k cenám pro nejlepší pověřence. Ty se udělovaly ve dvou kategoriích: Veřejná správa a samospráva a soukromý sektor. Kdo byl letos oceněn? Pověřenkyní roku za veřejnou správu a samosprávu je Eva Janečková Za veřejnou správu a samosprávu získala titul pověřenkyně roku Eva Janečková, která v roce 2022 vykonávala funkci pověřenkyně pro Městskou část Praha 8 a . . .

V květnu Spolek ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů a pokračoval v přednáškové činnosti

Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku Spolek pro ochranu osobních údajů  ocenil ve čtvrtek 25. května již popáté nejlepší pověřence jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. Jejich jména a více o tom, proč porota ocenila právě je, uvedeme v příštím čísle zpravodaje, neboť do uzávěrky nebyla informace o oceněných dostupná. Víme ale, že se v letošním ročníku sešlo na 30 velmi zajímavých nominací, ze kterých porota vybrala ty pověřence, kteří vykonávají svoji roli opravdu odpovědně a poctivě, pomáhají dotčeným osobám, subjektům údajů, realizovat jejich práva, mají přesah do dalších oblastí a sdílejí své zkušenosti. Více informací naleznete jak na webu Spolku, tak na stránkách Pověřenec roku. Páteční přednášky a semináře Dal . . .

Duben byl ve znamení přednášek, v květnu již popáté oceníme nejlepšího pověřence roku!

Přednášky a workshopy pro své členy pořádal Spolek pro ochranu osobních údajů také v dubnu. Jaké byly a co se připravuje na květen? Přednášky a semináře V úterý 11. dubna pokračovala dalším dílem série workshopů s experty z Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost. Luboš Přikryl z oddělení strategických informací a analýz připravil přednášku na téma „Bezpečnost mobilních 5G sítí a budoucnost 6G sítí“. V pondělí 17. dubna se konala přednáška s názvem „Hromadné zveřejňování rozsudků a jejich pseudonymizace”. O tématu hovořil Lukáš Králík, který je předním odborníkem na tuto problematiku. Členové Spolku budou přednášet na mezinárodních akcích Spolek je zakládajícím členem

Spolek v březnu pokračoval v přednáškové činnosti, zabýval se aktuální judikaturou a stal se garantem studentské soutěže

I v březnu Spolek pro ochranu osobních údajů pokračoval ve vzdělávacích aktivitách a osvětové činnosti v oblasti zpracování a ochrany dat. Probíhala rovněž zasedání komisí Spolku a také přednášky na aktuální témata. Přednášky a semináře Pokračovala např. série přednášek od expertů z Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Vladěna Sasková z oddělení regulace soukromého sektoru provedla účastníky základními body nové kyberbezpečnostní směrnice NIS2 a její transpozicí do českého práva. Návrhem transpoziční legislativy, nového zákona a řady vyhlášek, a formováním připomínek k nim se opakovaně zabývala i spolková Komise pro kybernetickou bezpečnost. Další březnový seminář se týkal vztahu, souvislostí a odlišností ochrany osobních údajů a ochrany bankovního tajemství. S t . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů se zabýval předáváním dat mimo EU a aktuální judikaturou

Online konferenci zaměřenou na předávání osobních údajů do třetích zemí uspořádal v pondělí 23. ledna Spolek pro ochranu osobních údajů. Přednášky předních odborníků zabývajících se ochranou osobních údajů a lidskými právy z několika členských zemí EU přilákaly kolem 120 účastníků z řady evropských států i USA. Německo zastupoval člen představenstva německé asociace pověřenců BvD Christoph Bausewein a expertka na právní systém Číny a profesorka na Technické univerzitě v Braniborsku Katrin Blasek. Francii zastupoval generální sekretář EFDPO Pierre-Yves Lastic, Rakousko jednatel Research Institute – Digital Human Rights Center a člen vedení neziskové organizace NYOB Christof Tschohl. Za Českou republiku hovořil advokát ROWAN LEGAL a člen českého Spolku pro ochranu osobních údajů Filip Beneš a v neposlední řadě také Soňa Matochová z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Konferenci moderoval Michal . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů představuje Komisi pro přímý marketing a internetovou reklamu

Komise pro přímý marketing a internetovou reklamu je další pracovní komisí Spolku pro ochranu osobních údajů, které vám v měsíčníku DPO PRO průběžně představujeme. Tato komise se zaměřuje především na otázky související s marketingovými aktivitami spojenými zejména s e-commerce, ať jde o regulaci marketingových aktivit, nebo o v posledních měsících hojně diskutované téma cookies. Vzhledem k tomu, že je marketing v online prostředí často spojen s využíváním nástrojů třetích stran, věnujeme se v rámci komise i tématu předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Co je úkolem komise? Komise pro přímý marketing a internetovou reklamu poskytuje platformu pro diskuzi aktuálních otázek souvisejících s marketingovými aktivitami, nejen v online prostředí. Komise dále podporuje členy . . .