Konference GDPR 2022 byla vyprodaná do posledního místa

Šestý ročník mezinárodní konference věnované otázkám zpracování osobních údajů se konal ve čtvrtek 6. října v Praze. Pořadatelem byl Spolek pro ochranu osobních údajů. Ve zcela vyprodaném konferenčním centru hotelu Grandium Hotel Prague si dvě stovky účastníků vyslechly během dopoledne řadu přednášek. Odpoledne patřilo šesti tematickým workshopům. Konferenci zahájil předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký. Ve svém vystoupení mj. upozornil na jeden z aktuálních problémů praxe. V současné době digitalizace se podle jeho slov ne vždy daří, aby byly ve veřejných agendách respektovány požadavky na ochranu osobních údajů. Dopolední část konference byla dále věnována např. významu a praktickému fungování Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, roli pověřence v Německu ve světle německého z . . .

Zapište si do diářů: Výroční konference Spolku se koná 6. října

Spolek pro ochranu osobních údajů pořádá tradiční podzimní konferenci. Na druhou polovinu letošního roku chystá i řadu dalších zajímavých akcí. Na co se můžete těšit? Konference GDPR 2022 Tradiční konference Spolku pro ochranu osobních údajů se uskuteční ve čtvrtek 6. října v Praze. Spolek konferenci pořádá ve spolupráci s Unií podnikových právníků. Vystoupí na ní zástupci českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a odborníci a právní experti z České republiky, Slovenska, Německa a Lichtenštejnska. Konference se tradičně dělí do dopoledního bloku přednášek a odpoledních workshopů. Workshopy se budou zabývat: předáváním údajů mimo EU, aktuálními výzvami (workshop se koná v anglickém jazyce), GDPR v praxi pro obce a města, ochranou soukromí a novými . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů už plánuje aktivity na podzim

Spolek pro ochranu osobních údajů uspořádal v červnu pro své členy i širší veřejnost řadu zajímavých akcí. Další připravuje na podzim. Pojďme si je shrnout. Klubový večer s místopředsedou ÚOOÚ Klubový večer s místopředsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefem Prokešem se konal ve středu 15. června. Členové Spolku na něm měli možnost v méně formálním prostředí diskutovat o aktualitách z oblasti ochrany osobních údajů i o činnostech dozorového úřadu. Kybernetické aktivity související s válkou na Ukrajině Kybernetické bezpečnosti se Spolek věnuje dlouhodobě. Ve čtvrtek 16. června se uskutečnila další ze série přednášek odborníků z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Kybernetickými aktivitami souvisejícími s válkou na . . .

Spolek ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů

Radek Knop z Fakultní nemocnice v Motole a Petr Brázda ze skupiny ČEZ jsou nejlepšími pověřenci pro ochranu osobních údajů roku 2021. Jaroslav Hora z Českého statistického úřadu získal cenu za mimořádný přínos. Rozhodla o tom porota, která vybírala z více než 30 nominací. Ocenění už počtvrté uděloval Spolek pro ochranu osobních údajů. Slavnostní vyhlášení nejlepších pověřenců pro ochranu osobních údajů roku 2021 se konalo ve čtvrtek 26. května v Praze. Spolek pro ochranu osobních údajů ocenil pověřence, kteří přispívají k řádnému a transparentnímu zpracování osobních údajů v organizacích, kde působí, a kteří mají i přesah do dalších oblastí, sdílejí své zkušenosti a podílejí se na kultivaci oblasti ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Nad oceněním opětovně převzal záštitu předseda

Co dělá Spolek pro ochranu osobních údajů pro pověřence?

Představujeme další pracovní komisi Komise pro otázky pověřenců je jednou z tradičních a klíčových pracovních komisí Spolku pro ochranu osobních údajů, které vám už od loňského roku v měsíčníku DPO PRO průběžně představujeme. Od počátku své existence se zaměřuje na otázky spojené s výkonem činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho postavením, odpovědnostmi a dalšími záležitostmi s jeho činností souvisejícími. Co je úkolem komise? Komise pro otázky pověřenců sdružuje především pověřence ve veřejné správě i soukromém sektoru a snaží se je podporovat v hledání vyvážených přístupů v rámci implementace GDPR do každodenní činnosti pověřence. Tradičně se tato komise podílí na přípravě stanovisek k vydaným návrhům vodítek EDPB a dalších stanovisek a prov . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů a aktuální témata ochrany dat

Jaký byl online seminář o ochraně dat z amerického a evropského pohledu, jak pokračuje spolupráce s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR či jak se Spolek podílí na komentování návrhů stanovisek a metodik Evropského sboru pro ochranu osobních údajů? A kdy se dozvíme výsledky ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku? Seminář: Budoucnost ochrany dat z amerického a evropského pohledu Online seminář na téma „Budoucnost ochrany dat z amerického a evropského pohledu“ uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s International Association of Privacy Professionals v úterý 22. března. Na akci, jíž se účastnilo více než 60 zájemců o toto téma z řad členů Spolku i další odborné veřejnosti, vystoupili v první části Julian Flamant (Hogan Lovels, Washington D.C., USA) s příspěvkem Americký přístup k ochraně osobních údajů, v němž zhodnotil mj. aktu . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů a aktuální témata ochrany dat

V souvislosti s napadením Ukrajiny vojsky Ruské federace a změněnou geopolitickou situací upozornil i Spolek pro ochranu osobních údajů na některá témata v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, která v důsledku válečné situace získají na významu. Stanovisko publikoval Spolek v češtině a rovněž v angličtině na webových stránkách Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů. Představujeme další pracovní komisi Informace o činnostech některých pracovních komisí Spolku pro ochranu osobních údajů se objevily v měsíčníku DPO už vloni. Nyní je konečně na řadě další. Představujeme vám komisi, kter . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů a aktuální témata ochrany dat

Především ve znamení diskusí k aktuálním otázkám zpracování osobních údajů byl ve Spolku pro ochranu osobních údajů měsíc únor. Spolek připravoval vyjádření k některým novým stanoviskům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), zabýval se rovněž novinkami v domácí aplikaci pravidel pro ochranu dat. Spolek vydal obsáhlé stanovisko k návrhu pokynů EDPB EDPB zveřejnil na konci roku 2021 návrh Pokynů 05/2021 o vzájemném působení mezi čl. 3 a ustanoveními o mezinárodních transferech podle kapitoly V Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci veřejné konzultace zaslal Spolek

Spolek pro ochranu osobních údajů neupadl do zimního spánku

V minulých číslech časopisu DPO PRO jsme informovali o činnostech některých pracovních komisí Spolku pro ochranu osobních údajů. Konkrétně se jednalo o Komisi pro sektor zdravotnictví a farmacie a Komise pro elektronické komise. Představování pracovních skupin nyní přerušíme a přiblížíme si další aktivity, které nejen pro své členy Spolek pořádal na konci prosince a letos v lednu. Kulatý stůl k telemarketingu a výkladové stanovisko o cookies Spolek se zabýval novelou zákona o elektronických komunikacích, která s účinností od 1. ledna 2022 změnila mj. právní režim pro využití cookies a telemarketing. K telemarketingu Spolek uspořádal v pátek 17. prosince 2022 kulatý stůl. Za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Českého telekomunikačního úřadu se diskutovalo zejména o nejasných . . .

Aktivity Komise pro elektronické komunikace Spolku

V minulém čísle časopisu DPO PRO jsme informovali o Komisi pro sektor zdravotnictví a farmacie, v tomto blíže představíme aktuální činnost Komise pro elektronické komunikace Spolku pro ochranu osobních údajů. Ten má již takřka 300 členů z řad profesionálů, kteří se zabývají zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém sektoru, samosprávě i veřejné správě. Komise pro elektronické komunikace byla zřízena zejména díky iniciativě členů Spolku Vojtěcha Rusze, který je pověřencem pro ochranu osobních údajů Českého telekomunikačního úřadu, a Vandy Kellerové, seniorní právničky společnosti O2 Czech Republic s dlouholetou zkušeností z oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí v telekomunikacích. Vanda Kellerová je rovněž jednou z finalistek prvního ročníku ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku pořádaného Spolkem v roce 2019. Hlavním důvodem . . .