Spolek pro ochranu osobních údajů se zabýval předáváním dat mimo EU a aktuální judikaturou

Online konferenci zaměřenou na předávání osobních údajů do třetích zemí uspořádal v pondělí 23. ledna Spolek pro ochranu osobních údajů. Přednášky předních odborníků zabývajících se ochranou osobních údajů a lidskými právy z několika členských zemí EU přilákaly kolem 120 účastníků z řady evropských států i USA. Německo zastupoval člen představenstva německé asociace pověřenců BvD Christoph Bausewein a expertka na právní systém Číny a profesorka na Technické univerzitě v Braniborsku Katrin Blasek. Francii zastupoval generální sekretář EFDPO Pierre-Yves Lastic, Rakousko jednatel Research Institute – Digital Human Rights Center a člen vedení neziskové organizace NYOB Christof Tschohl. Za Českou republiku hovořil advokát ROWAN LEGAL a člen českého Spolku pro ochranu osobních údajů Filip Beneš a v neposlední řadě také Soňa Matochová z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Konferenci moderoval Michal . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů představuje Komisi pro přímý marketing a internetovou reklamu

Komise pro přímý marketing a internetovou reklamu je další pracovní komisí Spolku pro ochranu osobních údajů, které vám v měsíčníku DPO PRO průběžně představujeme. Tato komise se zaměřuje především na otázky související s marketingovými aktivitami spojenými zejména s e-commerce, ať jde o regulaci marketingových aktivit, nebo o v posledních měsících hojně diskutované téma cookies. Vzhledem k tomu, že je marketing v online prostředí často spojen s využíváním nástrojů třetích stran, věnujeme se v rámci komise i tématu předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Co je úkolem komise? Komise pro přímý marketing a internetovou reklamu poskytuje platformu pro diskuzi aktuálních otázek souvisejících s marketingovými aktivitami, nejen v online prostředí. Komise dále podporuje členy . . .

V závěru roku se Spolek účastnil intenzivních diskuzí s EFDPO

Letošní prosinec se ve Spolku pro ochranu osobních údajů nesl jak ve znamení vzdělávacích akcí pro členy Spolku i odbornou veřejnost, tak intenzivních diskuzí s kolegy z Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů (EFDPO). V pondělí 23. ledna spolupořádá Spolek s EFDPO online diskuzi V rámci EFDPO se zejména diskutovalo o společných akcích, které se uskuteční příští rok. První z nich bude shodou okolností spoluorganizovat právě český Spolek, půjde o online diskuzi nad aktuálními otázkami směru vývoje úpravy zpracování osobních údajů. Proběhne v pondělí 23. ledna a zúčastní se jí řada odborníků jak z EU, tak USA. Mezinárodní spolupráce je důležitou součástí činnosti Spolku… Mezinárodní spolupráce umožňuje členům Spolku vyměňovat si . . .

Závěr roku byl ve Spolku ve znamení vzdělávacích akcí

Listopad byl pro členy Spolku pro ochranu osobních údajů i širší veřejnost ve znamení vzdělávacích akcí, seminářů a diskusí. Po mezinárodní konferenci GDPR 2022, kterou Spolek s úspěchem uspořádal 6. října a o níž jsme informovali v minulém čísle, se Spolek zaměřil na konkrétní a praktické otázky, které zejména pověřenci pro ochranu osobních údajů řeší v každodenní praxi. Pokračují přednášky NÚKIB Ještě na sklonku října, konkrétně v úterý 25. října, měli členové Spolku příležitost zúčastnit se další ze série přednášek zástupců Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tématem byla hrozba kvantových počítačů pro ochranu osobních údajů, o které hovořil Luboš Přikryl z NÚKIB. Další předn . . .

Konference GDPR 2022 byla vyprodaná do posledního místa

Šestý ročník mezinárodní konference věnované otázkám zpracování osobních údajů se konal ve čtvrtek 6. října v Praze. Pořadatelem byl Spolek pro ochranu osobních údajů. Ve zcela vyprodaném konferenčním centru hotelu Grandium Hotel Prague si dvě stovky účastníků vyslechly během dopoledne řadu přednášek. Odpoledne patřilo šesti tematickým workshopům. Konferenci zahájil předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký. Ve svém vystoupení mj. upozornil na jeden z aktuálních problémů praxe. V současné době digitalizace se podle jeho slov ne vždy daří, aby byly ve veřejných agendách respektovány požadavky na ochranu osobních údajů. Dopolední část konference byla dále věnována např. významu a praktickému fungování Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, roli pověřence v Německu ve světle německého z . . .

Zapište si do diářů: Výroční konference Spolku se koná 6. října

Spolek pro ochranu osobních údajů pořádá tradiční podzimní konferenci. Na druhou polovinu letošního roku chystá i řadu dalších zajímavých akcí. Na co se můžete těšit? Konference GDPR 2022 Tradiční konference Spolku pro ochranu osobních údajů se uskuteční ve čtvrtek 6. října v Praze. Spolek konferenci pořádá ve spolupráci s Unií podnikových právníků. Vystoupí na ní zástupci českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a odborníci a právní experti z České republiky, Slovenska, Německa a Lichtenštejnska. Konference se tradičně dělí do dopoledního bloku přednášek a odpoledních workshopů. Workshopy se budou zabývat: předáváním údajů mimo EU, aktuálními výzvami (workshop se koná v anglickém jazyce), GDPR v praxi pro obce a města, ochranou soukromí a novými . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů už plánuje aktivity na podzim

Spolek pro ochranu osobních údajů uspořádal v červnu pro své členy i širší veřejnost řadu zajímavých akcí. Další připravuje na podzim. Pojďme si je shrnout. Klubový večer s místopředsedou ÚOOÚ Klubový večer s místopředsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefem Prokešem se konal ve středu 15. června. Členové Spolku na něm měli možnost v méně formálním prostředí diskutovat o aktualitách z oblasti ochrany osobních údajů i o činnostech dozorového úřadu. Kybernetické aktivity související s válkou na Ukrajině Kybernetické bezpečnosti se Spolek věnuje dlouhodobě. Ve čtvrtek 16. června se uskutečnila další ze série přednášek odborníků z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Kybernetickými aktivitami souvisejícími s válkou na . . .

Spolek ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů

Radek Knop z Fakultní nemocnice v Motole a Petr Brázda ze skupiny ČEZ jsou nejlepšími pověřenci pro ochranu osobních údajů roku 2021. Jaroslav Hora z Českého statistického úřadu získal cenu za mimořádný přínos. Rozhodla o tom porota, která vybírala z více než 30 nominací. Ocenění už počtvrté uděloval Spolek pro ochranu osobních údajů. Slavnostní vyhlášení nejlepších pověřenců pro ochranu osobních údajů roku 2021 se konalo ve čtvrtek 26. května v Praze. Spolek pro ochranu osobních údajů ocenil pověřence, kteří přispívají k řádnému a transparentnímu zpracování osobních údajů v organizacích, kde působí, a kteří mají i přesah do dalších oblastí, sdílejí své zkušenosti a podílejí se na kultivaci oblasti ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Nad oceněním opětovně převzal záštitu předseda

Co dělá Spolek pro ochranu osobních údajů pro pověřence?

Představujeme další pracovní komisi Komise pro otázky pověřenců je jednou z tradičních a klíčových pracovních komisí Spolku pro ochranu osobních údajů, které vám už od loňského roku v měsíčníku DPO PRO průběžně představujeme. Od počátku své existence se zaměřuje na otázky spojené s výkonem činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho postavením, odpovědnostmi a dalšími záležitostmi s jeho činností souvisejícími. Co je úkolem komise? Komise pro otázky pověřenců sdružuje především pověřence ve veřejné správě i soukromém sektoru a snaží se je podporovat v hledání vyvážených přístupů v rámci implementace GDPR do každodenní činnosti pověřence. Tradičně se tato komise podílí na přípravě stanovisek k vydaným návrhům vodítek EDPB a dalších stanovisek a prov . . .

Spolek pro ochranu osobních údajů a aktuální témata ochrany dat

Jaký byl online seminář o ochraně dat z amerického a evropského pohledu, jak pokračuje spolupráce s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR či jak se Spolek podílí na komentování návrhů stanovisek a metodik Evropského sboru pro ochranu osobních údajů? A kdy se dozvíme výsledky ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku? Seminář: Budoucnost ochrany dat z amerického a evropského pohledu Online seminář na téma „Budoucnost ochrany dat z amerického a evropského pohledu“ uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s International Association of Privacy Professionals v úterý 22. března. Na akci, jíž se účastnilo více než 60 zájemců o toto téma z řad členů Spolku i další odborné veřejnosti, vystoupili v první části Julian Flamant (Hogan Lovels, Washington D.C., USA) s příspěvkem Americký přístup k ochraně osobních údajů, v němž zhodnotil mj. aktu . . .