Pracovní komise Spolku pro ochranu osobních údajů

Značná část činnosti Spolku pro ochranu osobních údajů, který sdružuje na tři stovky pověřenců pro ochranu osobních údajů a dalších profesionálů v oblasti ochrany osobních údajů, se odehrává v jeho komisích a pracovních skupinách. Ty se zabývají specifiky zpracování údajů v jednotlivých sektorech nebo v souvislosti s určitou činností. Komise a pracovní skupiny si svoji činnost určují samy podle toho, jaká aktuální témata se v dané řeší. Reagují také na dokumenty publikované Evropským sborem pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board – EDPB), Úřadem pro ochranu osobních údajů či na projednávané legislativní návrhy. Kromě toho organizují interní výměny zkušeností mezi členy i veřejné semináře či workshopy. V rámci Spolku jsou v tomto roce aktivní především následující komise: Komise pro veřejnou správu a samosprávu, jejíž předsedkyní je Lenka Grygarová. Hlavním c . . .

Spolek ocenil nejlepší pověřence a chystá konferenci

Spolek pro ochranu osobních údajů letos již potřetí ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů. Záštitu nad tímto ročníkem převzal předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Jiří Kaucký. Účastníky předávání ocenění prostřednictvím videa pozdravila i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která vyzvedla význam a úlohu pověřence pro ochranu osobních údajů v každodenní praxi. Předávání cen se uskutečnilo 22. června v Praze, tentýž den nejlepší pověřence ocenil i partnerský slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov. V České republice cenu získala pověřenkyně Masarykova onkologického ústavu v Brně Iveta Relichová a Radek Kubíček, pověřenec několika menších obcí a obecních organizací. Předseda ÚOOÚ Jiří Kaucký při předávání ocenění mimo jiné uvedl: „Srdečně gratuluji oceněným a do dalšího odborného působení přeji jim i vám všem – a vlastně nám všem . . .

Seznamte se s činností Spolku pro ochranu osobních údajů

Spolek pro ochranu osobních údajů je neziskovou profesní organizací pověřenců pro ochranu osobních údajů a dalších zájemců o problematiku ochrany a zpracování osobních dat. Pořádá řadu vzdělávacích aktivit a zapojuje se rovněž do veřejné debaty k důležitým tématům z dané oblasti. Většina těchto aktivit se koná v rámci odborných komisí, jichž se členové Spolku účastní podle oblasti svého zájmu. Dne 25. května 2021, u příležitosti třetího výročí od nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Spolek pořádal online konferenci na téma Správce jako rukojmí zpracovatele. Konference měla na 150 účastníků. Jejím tématem byl v praxi poměrně rozšířený jev, kdy správci osobních údajů, kteří podle GDPR plně odpovídají za zpracování osobních údajů, musí akceptovat smluvní podmínky svých dodavatelů – zpracovatelů, které nezaručují dostatečnou ochranu práv fyzických osob či nejsou . . .

Seznamte se s aktivitami Spolku pro ochranu osobních údajů

Spolek pro ochranu osobních údajů je neziskovou profesní organizací pověřenců pro ochranu osobních údajů a dalších zájemců o problematiku ochrany a zpracování osobních dat. Pro svých zhruba 300 členů i pro širší veřejnost pořádá řadu vzdělávacích aktivit. Zapojuje se rovněž do veřejné debaty k důležitým tématům z oblasti ochrany údajů a je platformou pro odbornou diskuzi a sdílení znalostí. Dne 22. května Spolek pořádal online konferenci na téma Správce jako rukojmí zpracovatele. Za účasti zástupců Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu i sdružení samospráv byly v centru pozornosti otázky spojené se situací, kdy je správce osobních údajů ve vztahu se svým zpracovatelem tou fakticky slabší stranou. Partnerský slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov pak dne 27. května pro členy českého a slovenského spolku zorganizoval workshop s názvem Jak předvídat a zvládat krizovou komunikaci. Tématem byla . . .

Seznamte se s aktivitami Spolku pro ochranu osobních údajů

Spolek pro ochranu osobních údajů je neziskovou profesní organizací pověřenců pro ochranu osobních údajů a dalších zájemců o problematiku ochrany a zpracování osobních dat. Spolek pro svých zhruba 300 členů i pro širší veřejnost pořádá řadu vzdělávacích aktivit. Zapojuje se rovněž do veřejné debaty k důležitým tématům z oblasti ochrany údajů a je platformou pro odbornou diskuzi a sdílení znalostí. Spolek pro své členy v březnu uspořádal dva online workshopy, oba za přítomnosti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). První se konal 10. března 2021 a jeho hlavním tématem byla nedávno vydaná metodika ÚOOÚ k provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a prvotní praktické zkušenosti z jejího používání. Účastníci druhého setkání 19. března hovořili o dopadech povinného testování na Covid – 19 v oblasti ochrany osobních údajů, rozsahu uchovávaných dat, době jejich uchov . . .