Při zveřejnění žádosti o informace je nutná řádná anonymizace

Krajský soud v Ústí nad Labem dne 10. června 2020 rozhodl o tom (rozhodnutí č. j. 15 A 22/2018-45), že zveřejnění osobních údajů na webových stránkách obce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, fyzická a e-mailová adresa, obsažených v žádosti o informace, je nezákonným zásahem. A to i v případě osoby, která žádost o informaci podala v rámci své podnikatelské činnosti, a vystupuje tedy vůči povinnému subjektu jako „svého druhu profesionál“, jenž musí strpět nižší míru anonymizace svých osobních údajů.

Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem se žalobce domáhal proto, aby soud určil, že „zásah žalovaného vůči žalobci spočívající ve zveřejňování osobních údajů žalobce na webových stránkách obce, a to konkrétně jeho jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a bydliště a e-mailové adresy v žádosti o informace žalobce, byl nezákonný“.

Žaloba

V žalobě žalobce . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/04
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP