Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a metodika ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal v listopadu loňského roku metodiku k  posuzování vlivu na ochranu osobních údajů. Jedná se o poměrně detailní návod, podle kterého může správce při přípravě nového zpracování osobních údajů řešit rizika spočívající především v porušení zásady integrity a důvěrnosti, jinými slovy zabezpečení dat. V rámci posouzení vlivu je však vhodné zohlednit i další aspekty a pravidla pro zpracování dat, jinak se správce údajů vystavuje riziku, že zpracování bude provádět ne zcela v souladu s právním rámcem.

Kdy provádět posouzení vlivu?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) zavedlo řadu nových nástrojů a procesů, které mají přispívat k tomu, aby správce zpracovával osobní údaje v souladu s právem a zároveň byl schopen to doložit.

Jedním z nich je povinnost spr . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/06
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP