Právo na sdělení konkrétních příjemců podle čl. 15 GDPR

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal letos v lednu rozsudek C‑154/21 ve věci RW proti Österreichische Post AG, přinášející výklad čl. 15 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy práva subjektu údajů, aby mu na jeho žádost správce poskytl informace o příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. Podstatou sporu bylo, zda má správce povinnost poskytnout informace o konkrétních příjemcích nebo stačí, pokud subjekt údajů bude informován pouze o kategoriích příjemců.

Pan RW využil své právo na přístup k údajům podle čl. 15 GDPR a požádal Rakouskou poštu (Österreichische Post), aby mu umožnila přístup k osobním údajům, které o něm uchovává nebo které uchovávala v minulosti. Pokud byly osobní údaje předány třetí osobám, požadoval RW, aby mu Österreichische Post sdělila totožnost osob, kterým byly osobní údaje předány. 

Österreichische Post se při odpovědi na žádost omezila pouze . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Měsíční předplatné - číslo 2023/03
  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP