Smluvní klauzule o ochraně osobních údajů mezi Soudním dvorem EU a společností Cisco

Tentokráte se nepozastavíme nad judikaturou, ale nad provozními záležitostmi soudu, konkrétně Soudního dvora EU (SD EU). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (Sbor) v červenci 2023 vydal rozhodnutí, ve kterém se po několikaleté komunikaci se SD EU vyjádřil k příslušným klauzulím smlouvy mezi SD EU a společností Cisco Systems Inc. (dále jen „Cisco“).[1]

Celý proces spustila žádost SD EU o rozhodnutí Sboru ve věci případného předávání osobních údajů na základě uvedené smlouvy. Současné rozhodnutí navazuje na předchozí dočasná rozhodnutí,[2] která obsahovala podmínky, jejichž splnění se vyžadovalo k plnému souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725[3] o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále „nařízení“).

Sbor nevedl šetření na m . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Měsíční předplatné - číslo 2024/02
  • Neomezené předplatné
  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP