Na co nezapomínat při předávání osobních údajů elektronickou formou?

Uzamykání a zabezpečování míst, kde máme uložené listinné dokumenty s osobními údaji, je pro většinu z nás dávno automatické, ať už je řeč o zásuvce stolu, kartotéce s šanony obsahující např. personální agendu či o celé kanceláři. Zcela přirozeně tak chráníme osobní údaje, které se zpracovávají v listinné podobě. Jak je tomu ale u těch v elektronické podobě? Je šifrování přílohy e-mailu s osobními údaji běžnou praxí? A pokud ne, proč se k nezabezpečené elektronické komunikaci stále ještě nepřistupuje jako k odemčené kanceláři s osobními údaji na stole? Kdy je nutné přílohu zašifrovat, jak to správně provést a jaké jsou další možnosti bezpečného předávání osobních údajů elektronicky? E-mail Elektronickou komunikaci obsahující osobní údaje je třeba vždy řádně zabezpečit. Za prvé je třeba si uvědomit, že za bezpečné se nepovažuje . . .

Několik pravidel pro zveřejnění fotografií ve zpravodaji či regionálním tisku

Je možné zveřejnit fotografie občanů v obecním zpravodaji? Je k tomu nutný souhlas se zpracováním osobních údajů? Jaká jsou pravidla pro zveřejnění fotografií v tisku? Reportér chce zveřejnit fotografii a případně osobní údaje žáků školy v regionálním deníku. Jaká pro to platí pravidla? Na některé z otázek se pokusí odpovědět tento článek. Obecní zpravodaj V případě pořízení a zveřejnění fotografie, která bude přílohou reportážního článku ze společenské, kulturní či sportovní akce obce a nebude v sobě zahrnovat osobní údaje, bude tedy zveřejněna pouze fotografie s reportážním článkem bez dalšího, nejde o zachycení podoby ve smyslu §84 občanského zákoníku, ani o zpracování osobních údajů. Tudíž je možné fotografii zveřejnit bez svolení i souhlasu osoby/osob na fotografii. Z takové fotografie nelze určit totožnost osoby, která je na fotografii zobrazena1 a nelze ji tudíž identifikovat. K pořízení a zveřejněn . . .