Provozování kamerového systému v obci je zpracováním osobních údajů

K rozhodnutí instalovat v obci kamerový systém vede samosprávy obvykle snaha ochránit majetek a zajistit pořádek na veřejných prostranstvích. Samotná instalace systému, ať se záznamem či bez něj, podléhá však přísným pravidlům. Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je provozování kamerového systému zpracováním osobních údajů, přestože se jedná o systém bez záznamu. Jedná se totiž o zachycení podobizny a jednání konkrétní fyzické osoby. Zaměříme se na zařízení, které sleduje pohyb osob v určitém prostoru.

Může být správcem kamerového systému obec?

Obec může být správcem, pokud naistalovala systém za účelem ochrany vlastního majetku. Před samotnou instalací je nutné posoudit, zda nelze tohoto účelu dosáhnout šetrnějším způsobem, který by nezasahoval do soukromí osob takovou měrou. Vhodným řešením může být v určitých případech oplocení, které zamezí vstupu osob, pravidelné prohl . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - VIP
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2022/11