Adresný záměr obce z pohledu ochrany osobních údajů

Obec je veřejnoprávní korporace a kvůli nutnosti veřejné kontroly má při nakládání se svým majetkem specifické postavení. Vybrané dispozice s majetkem musí obec činit transparentně, hospodárně a s možností kontroly ze strany veřejnosti. K naplnění těchto cílů slouží záměr obce, který je obec povinna zveřejnit v souvislosti s vybranými formami dispozice se svým majetkem. Může obec přistoupit k nakládání s majetkem ve vztahu k přesně určené osobě? A jaké jsou její povinnosti v takovém případě? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět tento článek.

Kdy je obec povinna zveřejnit záměr?

Pokud má obec v úmyslu prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby, anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, je povinna zveřejnit na úřední desce informaci o tomto kroku – z . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/02
  • Roční předplatné - VIP