Adresný záměr obce z pohledu ochrany osobních údajů

27. 2. 2021

Obec je veřejnoprávní korporace a kvůli nutnosti veřejné kontroly má při nakládání se svým majetkem specifické postavení. Vybrané dispozice s majetkem musí obec činit transparentně, hospodárně a s možností kontroly ze strany veřejnosti. K naplnění těchto cílů slouží záměr obce, který je obec povinna zveřejnit v souvislosti s vybranými formami dispozice se svým majetkem. Může obec přistoupit k nakládání s majetkem ve vztahu k přesně určené osobě? A jaké jsou její povinnosti v takovém případě? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět tento článek. Kdy je obec povinna zveřejnit záměr? Pokud má obec v úmyslu prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby, anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, je povinna zveřejnit na úřední desce informaci o tomto kroku – z . . .