Aktivistický Ústavní soud versus pasivistické Ministerstvo spravedlnosti?

K nekončícím peripetiím veřejných funkcionářů po přijetí nálezu Pl. ÚS 38/17

Zákon o střetu zájmů patří mezi právní předpisy, které se dotýkají veřejných funkcionářů na všech úrovních veřejné správy. Nestanovuje tak povinnosti jen vrcholným politikům, jejichž kauzy s přesahem do této oblasti byly v posledních letech obsáhle medializovány, ale i představitelům těch nejmenších územních samosprávných celků. A právě veřejných funkcionářů působících v prostředí obcí a měst se významným způsobem dotkly změny, ke kterým nejen v důsledku legislativní činnosti, ale také četných soudních rozhodnutí došlo. Některým z nich budeme v tomto článku věnovat pozornost s tím, že nejvíce si přiblížíme říjnový nález Ústavního soudu, ve kterém se soud vyrovnával s pozoruhodnou otázkou vyvolanou jeho dřívější rozhodovací činností v kombinaci s . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - VIP
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2022/12