Cloud a posun bezpečnostního paradigmatu ochrany dat

Zpracování informací v moderní informační společnosti představuje významnou společensko-ekonomickou aktivitu, která mění tradiční společensko-ekonomické procesy a do jisté míry mění i charakter společnosti samotné. Moderní informační společnosti z globálního hlediska nezáleží na tom, z jaké konkrétní lokality se služby poskytují, kde se nachází konzument informačních služeb a kde se data a informace zpracovávají. Fungování moderní informační společnosti je zcela závislé na zpracování dat a informací, a proto je zajištění ochrany informací nutnou podmínkou pro její existenci a rozvoj. Ochrana dat a informací nabývá v souvislosti se vzrůstající digitalizací, neustálým rozvojem informačních a komunikačních technologií a rostoucí závislostí moderní společnosti na těchto technologiích stále více na významu.

Je třeba se vypořádat s kybernetickými riziky

Informační společnost je formována rovněž řadou technologických trendů, jakými jsou například cloud computing . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - VIP
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2022/12