Cloud a posun bezpečnostního paradigmatu ochrany dat

29. 12. 2022

Zpracování informací v moderní informační společnosti představuje významnou společensko-ekonomickou aktivitu, která mění tradiční společensko-ekonomické procesy a do jisté míry mění i charakter společnosti samotné. Moderní informační společnosti z globálního hlediska nezáleží na tom, z jaké konkrétní lokality se služby poskytují, kde se nachází konzument informačních služeb a kde se data a informace zpracovávají. Fungování moderní informační společnosti je zcela závislé na zpracování dat a informací, a proto je zajištění ochrany informací nutnou podmínkou pro její existenci a rozvoj. Ochrana dat a informací nabývá v souvislosti se vzrůstající digitalizací, neustálým rozvojem informačních a komunikačních technologií a rostoucí závislostí moderní společnosti na těchto technologiích stále více na významu. Je třeba se vypořádat s kybernetickými riziky Informační společnost je formována rovněž řadou technologických trendů, jakými jsou například cloud computing . . .