Jednou z prvních komisí spolku byla Komise pro sektor zdravotnictví a farmacie

Rozrůstající se členská základna Spolku pro ochranu osobních údajů čítá již více než 250 členů z řad profesionálů, kteří se zabývají zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém sektoru, samosprávě i veřejné správě. Nejen s vědomím široce vymezené působnosti GDPR, ale také pro efektivnější organizaci svých aktivit zřizuje Spolek odborné komise. V tomto a následujících vydáních časopisu DPO PRO se s jednotlivými komisemi, jež se zaměřují na ochranu údajů v různých sektorech nebo jinak tematicky vymezených oblastech, můžete seznámit.

Mezi prvními byla zřízena Komise pro sektor zdravotnictví a farmacie. Stalo se tak především díky iniciativě pověřenců z nemocnic a dalších organizací působících v dané oblasti, kteří měli a stále mají zájem touto cestou koordinovat svou činnost, sdílet zkušenosti a . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/11
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP