Když jde o výzkum? Aneb některé problematické body zpracovávání osobních údajů ve výzkumu

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se ve srovnání s předchozí právní úpravou poměrně široce věnuje zpracovávání osobních údajů pro účely vědeckého a historického výzkumu. Ustanovení čl. 89 GDPR a s ním související ustanovení obsahují určité výjimky, pokud je účelem zpracování výzkum. Těmito výjimkami jsou výjimky z omezení účelem, z omezení doby zpracování, ze zákazu zpracování zvláštních kategorií údajů, z informační povinnosti nebo z práva na výmaz. To je také důvod, proč nařízení v prvním odstavci klade důraz na vhodné záruky pro práva a svobody subjektu údajů spočívající v přijetí dostatečných technických a organizačních opatření. Pokud je to pro splnění účelu možné, musí správce osobní údaje anonymizovat. Demonstrativní výčet těchto opatření je uveden v § 16 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Jsou jimi například minimalizace údajů a jejich pseudonymizace, jmenov . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - VIP
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2022/03