Nezávislost úřadů pro ochranu osobních údajů

Aby obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mohlo skutečně efektivně napomáhat k ochraně práv a právem chráněných zájmů dotčených osob, je nutné, aby nad jeho dodržováním dohlížel nezávislý správní úřad. Zdá se to jako samozřejmost, ale jak ukazuje aktuální legislativní vývoj v Belgii, vnímání nezávislosti dozorového úřadu pro ochranu dat se může stát od státu lišit. A to i přesto, že základní pravidla jsou nastavena přímo v GDPR a upřesněna judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

Proč vůbec úřad?

Ochrany soukromí a ochrany dalších osobnostních práv je možné domáhat se cestou civilního práva, typicky žalobou podle občanského zákoníku. Tuto možnost samozřejmě neodstranil ani rozvoj práva ochrany osobních údajů. GDPR přímo upravuje možnost subjektu údajů uplatnit u soudu náhradu hmotné či nehmotné újmy vůči správci nebo zpracovateli osobních údajů, kter . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - VIP
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2022/07