Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost patří k sobě

GDPR a DORA

Požadavky evropského nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), které nově upravuje oblast kybernetické bezpečnosti tohoto sektoru, přiblížil v minulém čísle časopisu DPO PRO článek s názvem „Je nové evropské nařízení DORA spíše Pandorou? A co přináší?“. Jelikož finanční instituce disponují velkým množstvím osobních údajů, častokrát i citlivého charakteru, jsou přirozeným cílem kybernetických útoků. Nová úprava zohledňující specifika finančního sektoru je také reakcí na kontinuální modernizaci. Finanční sektor nejenže se digitalizoval jako celek, ale v důsledku digitalizace se rovněž prohloubila jeho vzájemná propojení a závislosti a také propojení a závislosti mezi ním a poskytovateli infrastruktury a služeb z řad třetích stran.

Nové kyberbezpečnostní požadavky je tedy potřeba reflektovat nikoli izolovaně, ale v souvislostech s již existujícím nebo připravovaným legislativním rámcem.

Právě proto je jedním z klíčových . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Měsíční předplatné - číslo 2023/09
  • Neomezené předplatné
  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP