Rozsudek správního soudu v Hannoveru – doba uchování kamerových záznamů

Správní soud v Hannoveru vydal letos v březnu rozsudek[1], kterým potvrdil rozhodnutí Státního komisaře pro ochranu údajů Dolního Saska (Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, dále jen „Státní komisař“) ve věci maximální přípustné doby uchování záznamů z kamerového systému.

Rozhodnutí správního soudu není nijak přelomové či překvapivé, spíše se v něm potvrzuje trend, který se v oblasti zpracování údajů pomocí kamerových systémů, resp. uchovávání pořízených záznamů, uplatňuje již delší dobu. Totiž, že u záznamů veřejného prostranství, na nichž není zachycen žádný incident, lze oprávněný zájem správce údajů převažující nad zájmy a právy dotčených osob aplikovat jen po velmi krátkou dobu.

Přesto může být zajímavé shrnout si argumenty, které správce údajů v daném případě na svoji obhajobu využil, a důvody Státního komisaře, resp . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Měsíční předplatné - číslo 2023/10
  • Neomezené předplatné
  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP