Aby mohla být informace kvalifikována jako osobní údaj, nemusí ještě umožňovat identifikaci subjektu údajů

Aby mohl být určitý údaj kvalifikován jako osobní, není požadováno, aby se všechny informace umožňující identifikovat subjekt údajů musely nacházet v rukách jediné osoby, uvedl Městský soud v Praze dne 30. dubna 2021 ve svém rozhodnutí č. j. 9 A 67/2019 – 35.

Vymezení sporu

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „žalovaný“), jímž byl zamítnut rozklad žalobce ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).[1]

Napadeným rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí ČTÚ o částečném neposkytnutí informace, kterou žalobce požadoval ve formě poskytnutí čtyř kopií libovolně vybraných rozhodnutí o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny. Po provedeném řízení, v němž mu byly postupně některé údaje poskytnuty a některé, v rozsahu . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Roční předplatné - VIP
  • Roční předplatné - individuální
  • Měsíční předplatné - číslo 2022/02