K nabízení zprostředkovatelské služby je třeba mít „co zprostředkovávat“

Dne 7. října 2021 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí č. j. 7 As 146/2021. V něm se vyjádřil, že vázaný zástupce se ve smyslu čl. Obecného nařízení nachází v pozici zpracovatele, který v rámci své činnosti zprostředkovával služby stěžovatele, přičemž docházelo i ke shromažďování osobních údajů potenciálních klientů, jež shromažďovala a zpracovávala právě za účelem určeným stěžovatelem.

Průběh řízení

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad) bylo žalobci uloženo:

  • zajistit provedení výmazu osobních údajů o subjektu údajů – P. D., bytem K. 350, M.;
  • zajistit právní tituly pro zpracování osobních údajů všech subjektů údajů, vůči kterým je žalobce v postavení správce osobních údajů, tedy tam, kde sám určil účel a prostředky zpracování, dle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti . . .
Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/12
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP