Kdy a jak lze použít kamery na pracovišti

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 17. října 2019 ve věcech č. 1874/13 a 8567/13 – López Ribalda a ostatní proti Španělsku

Velký senát Soudu rozhodl, že sledování zaměstnanců supermarketu skrytou kamerou po dobu deseti dnů pro podezření z krádeží nepřekročilo prostor státu[1] pro uvážení, a nedošlo tak k porušení práva na respektování soukromého života dle článku 8 Úmluvy. Dále jednomyslně konstatoval, že nebylo porušeno právo na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy připuštěním kamerových záznamů ze skrytých kamer jako hlavního důkazu v řízení, na jehož základě vnitrostátní soudy potvrdily propuštění zaměstnanců ze zaměstnání jako oprávněné.

Okolnosti případu

Na začátku února 2009 si zaměstnavatel všiml některých nesrovnalostí mezi zásobami supermarketu a tím, co se denně skutečně prodávalo. Za účelem vyšetřování a ukon . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/06
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP