Svobodný přístup k informacím: o příjemcích veřejných prostředků

Dne 1. června 2010 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí č. j. 5 As 64/2008 - 155, které změnilo vnímání pojmu „příjemce veřejných prostředků“ uvedený v zákoně o svobodném přístupu k informacím. V rámci tohoto poměrně extenzivního výkladu soud uvedl, že prominutí daně či jejího příslušenství na základě rozhodnutí vydaného správcem daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je poskytnutím veřejných prostředků podle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Předchozí průběh řízení

Žalobce podal dne 20. 11. 2006 u Finančního úřadu žádost o sdělení informací o daňových úlevách poskytnutých podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále též „daňový řád“) tímto úřadem v roce 2005. Konkrétně požadoval ve smyslu § 8b odst. 1 informačního zákona:

1) poskytnutí základních osobních údajů o . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro přístup k tomuto článku musíte mít aktivní jedno z následujících předplatných:

  • Roční předplatné
  • Měsíční předplatné - číslo 2021/08
  • Roční předplatné - individuální
  • Roční předplatné - VIP