Používání GPS ve služebních vozech a využití elektronické knihy jízd

28. 11. 2023

Při výkonu zaměstnání občas dochází k vyslání zaměstnance na pracovní cestu. Taková „služebka“ bývá nezřídka spojena s využitím služebního vozidla. Pracovněprávní aspekty spojené s řízením služebního vozidla a povinnosti zaměstnavatele s tím spojené budou v tomto textu ponechány bez hlubšího komentáře. Jak se ale s touto problematikou prolíná ochrana osobních údajů? Co když je vozidlo sledováno přes GPS, případně je využívána elektronická kniha jízd? A jak by měl zaměstnavatel postupovat, pokud zaměstnanci zároveň umožňuje využívat vozidlo k soukromým jízdám? Základní pojmy Nejprve je třeba dát do kontextu některé pojmy. Pojem GPS je všem asi dobře znám, často ho využíváme při řízení nebo při toulkách přírodou namísto klasické turistické mapy. Jedná se o systém, který dokáže pomocí elektromagnetického přijímače určit přesnou polohu na povrhu Země, a slouží tedy výlučně k určování polohy, a to na základě signálů odesílaných z družic. Oproti tomu kniha jízd je evidence (elektronická či analogová), která nemá s určením přesné polohy nic společného, ale je zaměstnavateli využívána, protože díky správnému vedení knihy jízdy (o rozsahu informací viz níže) má každý zaměstnavatel možnost uplatnit náklady na pohonné hmoty. Pokud je kniha jízd vedena správně, je zaměstnavatel rovněž schopen prokázat splnění povinností ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to v návaznosti na nařízení vlády č. 168/2002 Sb.[1] […]

Bankovní identita a zpracování osobních údajů

Bankovní identita je metoda digitálního ověření totožnosti osob poskytovaná bankami. Funguje v celé řadě zemí (Dánsko, Holansko, Švédsko), u nás pod značkou BankID. Využití bankovní identity zjednodušuje přístup uživatelů jak ke službám, které poskytuje stát, tak ke službám některých soukromých společností. Tato metoda funguje stejně jednoduše jako přihlášení do internetového bankovnictví. Společnost Bankovní identita, a.s., která tuto metodu zaštiťuje, byla založena v září 2020. Jejími akcionáři je devět českých bank. Konkrétně pak Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Vývoj právní úpravy Digitální identitu občana lze nalézt již v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, kdy dle § 4 odst. 1 základní registr obsahuje mj. identifikátory fyzických osob. Elektronickou identifikaci osob pak představuje právní úprava zákona č. 250/2017 . . .

A zase ty sušenky! Vývojářský a právní pohled na cookies

S články na téma cookies se v posledním roce „roztrhl pytel“ a s blížící se účinností novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích[1] (dále jen „Zákon“), před koncem roku 2021 se téměř každý snažil předložit svůj pohled na věc a pomoci tak zoufale tápajícím v rychlém a správném nastavení správy cookies a osobních údajů. Ač se o tématu hojně diskutovalo, vyšlo mnoho článků a proběhl bezpočet seminářů a webinářů, dozorový úřad nad výslednou aktivitou správců příliš nejásá. Ba naopak. S koncem školního roku vystavil ÚOOÚ správcům vysvědčení,[2] jež svědčí o tom, že v jeho očích příliš úspěšní nejsou. Popíšeme si užívání cookies nejen z hlediska ochrany osobních údajů, ale rovněž z hlediska tvůrce webu, který do značné míry ovlivňuje, jaké cookies budou na webové stránce nasazeny a jak budou fungovat. Není cookies jako cookies Co si pod pojmem cookies v technickém slova smyslu vlastně představit? Podle definice jsou cookies malé textové soubory, jež se ukládají do zařízení návštěvníka webové stránky. Jedná se o lokální soubory, které jsou uloženy v počítači/tabletu/telefonu/jiném zařízení návštěvníka webové stránky. V okamžiku, kdy držitel takového zařízení opětovně webovou stránku navštíví, stránka automaticky „prohledá“ složku v předmětném zařízení, kam se cookies ukládají, aby zjistila, zda již bylo cookies uloženo, a pokud ano, jaká informace se v cookies nachází (např. o […]

Zpracování osobních údajů při spotřebitelských soutěžích

28. 7. 2022

Pořádání soutěží o ceny je poměrně snadnou cestou, jak dostat do povědomí svoji značku, svoji činnost, a jak zviditelnit své podnikání. Nicméně i pořádání soutěží s sebou nese jisté právní povinnosti, a to i ty, jež souvisí se zpracováním osobních údajů. Spotřebitelská soutěž je samostatně definována v § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to jako „anketa nebo jiná akce o ceny pořádaná pro spotřebitele v přímé souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby prodávajícího, při níž se prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého výrobku či služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu nebo uzavření smluvního vztahu s prodávajícím výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na marketingové akci prodávajícího, a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby“. V tomto duchu je třeba na spotřebitelskou soutěž hledět jako na obchodní praktiku ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o) téhož zákona. To má dva zásadní důsledky… V první řadě nesmí spotřebitelská soutěž naplnit znaky hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů[1], pro které platí zcela jiná pravidla včetně […]