Změny v přijímacím řízení během pandemie se týkají i zjišťování údajů o uchazečích

27. 3. 2021

Zápisy do škol a přijímací řízení s sebou vždy přinášejí otázky související s ochranou a zpracováním osobních údajů. Za standardních podmínek, bez restriktivních pandemických opatření, má ředitel školy při správním řízení o přijetí uchazeče povinnost vyžadovat výhradně takové informace, které musí zjistit na základě povinnosti uložené mu předpisem. Také může vyžadovat údaje nezbytné pro objasnění úplného skutkového stavu a následné spravedlivé a transparentní rozhodnutí. Pozměňuje nám nynější doba přijímací řízení? Které informace lze vyžadovat Mimořádná opatření přinesla organizační změny přijímacího řízení a také jiná pravidla dokládání skutečností zjišťovaných ředitelem. Obecně je vždy namístě zjišťovat údaje identifikující dítě/žáka i zákonného zástupce. U škol s veřejným zřizovatelem ředitele nebo ředitelku zajímá samozřejmě trvalý pobyt dítěte,[1] neboť mus . . .

Distanční výuka staví před školy nové problémy

27. 2. 2021

Nouzový stav, vyhlášený a opakovaně prodlužovaný českou vládou, přinesl do českého vzdělávacího systému dosud neřešené otázky. Se souvisejícími restriktivními opatřeními sice nemusíme souhlasit, ovšem jejich nepřiměřenost může konstatovat výhradně soud. Tak mj. rakouský ústavní soud zrušil jak rotování žáků ve školách, tak povinnost žáků nosit roušky.[1] Rakouský ministr školství totiž neuměl uvést žádný argument pro to, proč je „rotování“ žáků nezbytné pro boj s COVID-19. Epidemiologická opatření však s sebou kromě toho přinesla a přináší také řadu dalších otázek a problémů, proto si některé nyní popišme. Otázka narušování soukromí rodiny žáka při online výuce Objevily se a nadále objevují stížnosti na zavření škol a realizaci distanční výuky. Někteří zákonní zástupci i odborníci poukazují na nepřiměřený dopad online . . .