Správce osobních údajů odpovídá i za užívaný IT systém

Dne 20. května 2020 vydal Městský soud v Praze rozhodnutí č. j. 14 A 26/2019 – 37, ve kterém se zabýval zabezpečením osobních údajů v IT systémech a odpovědností správce osobních údajů. Rozsudek jasně stanoví, že i když není správce osobních údajů vývojářem předmětného informačního systému, je jeho povinností zajistit, aby jím využívaný systém splňoval zákonné požadavky, včetně požadavků na zabezpečení osobních údajů. Dne 7. 12. 2017 Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) řešil podnět Krajského úřadu Jihočeského kraje, dle něhož v informačním systému správce osobních údajů (v tomto případě nemocnice) dochází k neoprávněnému přístupu k citlivým údajům pacientů jednotlivými zaměstnanci zdravotnického zařízení (podnět byl iniciován stížností jedné z pacientek). Po této stížnosti následovala kontrola ze strany ÚOOÚ, jejímž předmětem bylo dodržování povinností správce osobních . . .

Jak může uživatel zabezpečit své IT nástroje?

Chceme-li se zaměřit na IT nástroje, s nimiž dnes a denně všichni pracujeme (počítač, notebook, mobilní telefon…), a důkladně posoudit, zda máme systém řádně zabezpečený, musíme věnovat pozornost dvěma částem dané problematiky. Jedna se týká uživatelů systémů a druhá požadavků, které by měl vznést pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) na administrátory systému či IT prostředí. V tomto článku se budeme věnovat první oblasti – zabezpečení IT nástrojů z pohledu uživatele. Ochrana osobních údajů a znalost IT spolu úzce souvisí. Nedostatečné uvědomění si této skutečnosti či její podcenění do značné míry omezuje efektivní provádění ochrany osobních údajů. Základním pravidlem je, že každý uživatel by měl mít své IT nástroje dostatečně zabezpečeny. Co by takové zabezpečení mělo splňovat? Každý IT nástroj by měl být chráněn proti počítačovým virům, malware apod., k čemu . . .

Rozhovor s předsedou ÚOOÚ

Jiří Kaucký je od září novým předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Už při svém nástupu do funkce avizoval, že se hodlá zaměřit také na intenzivnější spolupráci se samosprávou a osvětovou činnost, například ve formě partnerství se školami, neziskovým sektorem nebo s médii. Kam směřuje ÚOOÚ pod vedením nového předsedy a jak si lze konkrétně představit zamýšlenou spolupráci se samosprávou i odbornou veřejností?

Otázka poskytování informace o platech prošla korekcí

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č. j. 2 As 88/2019 – 29, ze dne 27. 5. 2020 Dne 27. 5. 2020 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, doplnil a interpretoval předchozí nález Ústavního soudu č. j. IV. US 1378/16. Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) konstatoval, že je na něm na jako „vrcholném soudním orgánu zajišťujícím jednotu rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví, aby alespoň v obecných rysech blíže stanovil konkrétnější úvahová východiska, resp. jejich mantinely, z nichž je třeba při provádění modifikovaného testu proporcionality vycházet; takový přístup přitom není nerespektováním či relativizováním nálezu Ústavního soudu, neboť jej pouze dále rozvádí a naplňuje, a to při zachování respektu k jeho esenciální myšlence.“